ΠΟΡΩΔΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ERGOquick)

ΧΡΗΣΗ:  Υπαίθριοι αθλητικοί χώροι τέννις, μπάσκετ, βόλλεϋ, προαύλια σχολείων κ.α.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (εναλλακτικά):  
Σταθερή υπόβαση από παλαιό ασφαλτοτάπητα
Πλάκα σκυροδέματος Β160, πάχους 10 εκατ., οπλισμένη με πλέγμα Τ 131.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Τάπητας από πορώδες σκυρόδεμα, συνολικού πάχους 10 εκατ. Κατασκευάζεται σε δύο στρώσεις. Η πρώτη στρώση έχει πάχος 7-8 εκατ. και είναι μίγμα από λεπτόκοκκο γαρμπίλι Νο8 και τσιμέντο Πόρτλαντ σε αναλογία 180 kg/m3. Η δεύτερη στρώση έχει πάχος 2-3 εκατ. και είναι μίγμα από ψηφίδα (“ρυζάκι”) Νο 2-4 και τσιμέντο Πόρτλαντ σε αναλογία 250 kg/m3. Και οι δύο στρώσεις κατασκευάζονται παράλληλα, βάσει οδηγών (ράγες), σε φατνώματα, ώστε οι αρμοί που θα κοπούν στη συνέχεια να συμπίπτουν (όπου είναι εφικτό) με τις διαγραμμίσεις του αγωνιστικού χώρου. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες και στην εντατική χρήση, πλήρως υδατοπερατός,  με τελική επιφάνεια απολύτως επίπεδη.