ΞΥΛΙΝΑ / ERGOwood

ΧΡΗΣΗ: Το ξύλινο μόνιμο αθλητικό δάπεδο είναι δάπεδο αγωνιστικών χώρων ή χώρων προπόνησης κλειστών γυμναστηρίων. Πρόκειται για σύστημα κατασκευής (με κύριο υλικό το ξύλο), το οποίο, για να εξασφαλίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς για την αθλητική χρήση που προορίζεται, αποτελείται από δύο διακεκριμένες στρώσεις - υποσυστήματα: Το υποσύστημα "υπόβαση" και το υποσύστημα "τελική επίστρωση". Το υποσύστημα "υπόβαση" είναι αυτό που κυρίως εξασφαλίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ελαστικότητας, αντοχές κλπ., που ένα αθλητικό δάπεδο πρέπει να διαθέτει. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παράγοντες θερμοκρασίας ή υγρασίας που πάντα λαμβάνονται υπόψη στις κατασκευές, στην περίπτωση του ξύλινου δαπέδου θα πρέπει να έχουν πολλαπλάσια βαρύτητα, με την δεδομένη εκ των προτέρων ιδιαίτερη συμπεριφορά - ευπάθεια του ξύλου σαν υλικού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Υπόβαση: Κατασκευάζεται με τοποθέτηση διαδοχικών στρώσεων από τάβλες λευκής ξυλείας.
Τελική Επίστρωση - Παρκέττα : Συνηθισμένα είδη παρκέτων: Δρύϊνο, Golden Oak, σφένδαμος, ιρόκο (υπό προϋποθέσεις).
Αποδεκτά βερνίκια: Το βερνίκι που θα χρησιμοποιηθεί για το βερνίκωμα των μόνιμων ξύλινων αθλητικών δαπέδων θα είναι αντιολισθηρό, με ιδιαίτερη αντοχή και διάρκεια στην εντατική χρήση.